کتاب مفاوضات
بخش: 2010
مدت: 00:55:00
تاریخ: شنبه, 10 بهمن 1388
2010-01-29
توضیحاتی دربارۀ کتاب "مفاوضات" یکی از آثار حضرت عبدالبهاء- داستان زندگی "لورا بارنی" شخصیتی که کتاب "مفاوضات" در جواب به سوالات او نوشته شد-
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: