نقش زنان در دستیابی به صلح
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:11:54
تاریخ: سه شنبه, 31 شهریور 1394
2015-09-22
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند و در این قسمت به نقش زنان در دستیابی به صلح نگاهی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 شهریور - 9/19...