بازتاب - جنگ-1
بخش: گفتگوها
مدت: 00:32:04
تاریخ: سه شنبه, 31 شهریور 1394
2015-09-22
هیچ وقت تلخکامی های ناشی از جنگ باعث نشد جنگ دیگری رخ ندهد و هستند افرادی که معتقدند جنگ ها نتایج مفیدی به همراه داشته. در تلاشیم تا در این سری برنامه ی بازتاب نگاهی داشته باشیم به جنگ، کامیابی ها و ناکامی ها واینکه آیا مواردی موجود است که گریزی از جنگ نباشد؟ دیدگاه ها و نظرات دکتر بهروز ثابت و کاوه کنعانی را در بازتاب این هفته خواهید شنید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 شهریور - 9/19...