گفتگو - جرم و اعتیاد
بخش: گفتگوها
مدت: 00:30:51
تاریخ: دوشنبه, 06 مهر 1394
2015-09-28
گفتگوی دکتر معین افنانی با دکتر نصرت الله محمد حسینی، نویسنده و پژوهشگر و استاد حقوق در زمینه جرم شناسی، پیرامون مسئله جرم و اعتیاد از نظر جرم شناسان و دیدگاه آئین بهالئی به این موضوع.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 مهر - 9/26...