کرسی صلح - خشونت علیه زنان
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:10:05
تاریخ: دوشنبه, 06 مهر 1394
2015-09-28
این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی می اندازیم به علت ها و ریشه های خشونت علیه زنان در دنیا و با بررسی ابن عوامل به جستجوی راه حلهای احتمالی میپردازیم. این خشونت ها قربانیان زیادی را در دنیا به دام انداخته است
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 مهر - 9/26...