مهارتهای زندگی- فصل ششم- قسمت چهارم
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:05:00
تاریخ: دوشنبه, 06 مهر 1394
2015-09-28
لیلا فلسفه ای به نام "اوبونتو" در فرهنگ آفریقایی رو مشابه مفهوم وحدت در کثرت معرفی می کنه. "اوبونتو" می گه "من" هستم چون "ما" هستیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 مهر - 9/26...