گفتگو - یادگیری های بنیاد خدماتی مُنا
بخش: گفتگوها
مدت: 00:31:21
تاریخ: دوشنبه, 20 مهر 1394
2015-10-12
گفتگوی دکتر معین افنانی با سیما مبینی، عضو هیئت مدیره بنیاد خدماتی مُنا، پیرامون تجربه ها و یادگیری های این بنیاد در ارتباط با پروژه های توسعه اجتماعی و اقتصادی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18مهر - 10/10...