بازتاب - بهائیت، فرقه یا دیانت-1
بخش: گفتگوها
مدت: 00:35:16
تاریخ: دوشنبه, 27 مهر 1394
2015-10-19
دین چیه چه مشخصاتی دارد؟ فرقه چه تفاوتی با دین دارد؟ چه طور از دل یک دین فرقه هائی بوجود میاد؟ ایا همه ی ادیان در اصل انشعابی از ادیان قبل از خودشان محسوب نمی شوند؟ میهمانان شاهرخ کوهستانی در این مجموعه دکتر بهروز ثابت و کاوه کنعانی هستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25مهر - 10/17...