کرسی صلح - خشونت علیه زنان
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:11:45
تاریخ: دوشنبه, 27 مهر 1394
2015-10-19
این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی می اندازیم به مقوله حکومت جهانی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25مهر - 10/17...