مهارتهای زندگی- فصل ششم- قسمت ششم
بخش: گفتگوها
مدت: 00:05:00
تاریخ: دوشنبه, 27 مهر 1394
2015-10-19
در این برنامه لیلا در مورد یکی از بزرگترین چالشهایی که پیش روی جامعه آفریقای جنوبی برای ساختن آینده ای سالم هست ، صحبت می کنه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25مهر - 10/17...