مهارتهای زندگی- فصل ششم- قسمت هفتم
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:04:59
تاریخ: چهارشنبه, 06 آبان 1394
2015-10-28
در این برنامه لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف جامعه اطرافش صحبت می کنه و به نیازمندیهای یک جامعه سالم و موفق اشاره می کنه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 آبان - 10/24...