بازتاب - بهائیت، فرقه یا دیانت - 2
بخش: گفتگوها
مدت: 00:09:38
تاریخ: دوشنبه, 11 آبان 1394
2015-11-02
در ادامه ی بحث مربوط به دین یا فرقه بودن آئین بهائی در بازتاب این هفته تمرکز را به عواملی می گذاریم که دیانت بهائی رو به نوعی در امتداد اسلام قرار میدهد. در این برنامه میهمانان شاهرخ کوهستانی، دکتر بهروز ثابت و کاوه کنعانی هستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 آبان - 11/02...