‎جهان ایده ها - عصب شناسی و بازپروری
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:00:00
تاریخ: دوشنبه, 11 آبان 1394
2015-11-02
آیا به جای زندانی کردن، راهِ علمی‎ای برای بازپروری مجرمین هست؟ دنیل ریزل، عصب‎شناس، می‎گوید تحقیقات جدید روی مغز نشان می‎دهد طبیعت انسان‎های کم‎عاطفه قابل تغییر است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 آبان - 11/02...