مهارتهای زندگی- فصل ششم- قسمت نهم
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:05:04
تاریخ: سه شنبه, 19 آبان 1394
2015-11-10
در این قسمت لیلا نگاهی دارد به راههایی که افراد برای ایجاد توازن در زندگی انتخاب می کنند و اینکه خدمت به جامعه به هرشیوه ای ممکن است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 آبان - 11/09...