بازتاب - سازمان ها و نهادهای بین المللی -۱
بخش: گفتگوها
مدت: 00:51:04
تاریخ: سه شنبه, 26 آبان 1394
2015-11-17
انديشه ى تاسيس موسساتى كه فراتر از مرزها عمل كند كى و چگونه شكل گرفت؟ چگونه جامعه و ملل به ناكامى كشيده شد؟ چرا بسيارى هيچ اميدى به سازمانهاى فعلى ندارند؟ در بازتاب این هفته شاهرخ کوهستانی ميزبان دكتر پيمان رئوفى و دكتر كامبيز خادم خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 آبان - 11/14...