گفت‌وگو- فرایند تمدن سازی
بخش: گفتگوها
مدت: 00:30:38
تاریخ: دوشنبه, 02 آذر 1394
2015-11-23
پایه های اخلاقی فرایند تمدن سازی چیست؟ در این گفت وگو دکتر معین افنانی با میهمان برنامه فرزانه ثابتان، روانشناس و تحلیلگر مسائل روانشناختی و تربیتی، این پرسش را بررسی میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...