دورهمی - نقش جوانان در فعالیت های اجتماعی
بخش: برنامه های جوانان
مدت: 00:16:45
تاریخ: دوشنبه, 02 آذر 1394
2015-11-23
میزبان این هفته برنامه دورهمی چیترا و موضوع گفتگویشان نقش جوانان در فعالیت های اجتماعی است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...