مهارتهای زندگی - ف‌‌‌۶ ق۱۱
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:04:49
تاریخ: دوشنبه, 02 آذر 1394
2015-11-23
لیلا در مورد اهمیت روابط دوستانه صحبت می کند و اینکه این رابطه ها چطور می توانند تبدیل به حامیانی برای خدمت به جامعه بشری شوند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...