بازتاب - سازمان ها و نهادهای بین المللی - ۲
بخش: گفتگوها
مدت: 00:28:03
تاریخ: چهارشنبه, 11 آذر 1394
2015-12-02
حد فاصل حاكميت ملى و اختيارات نهادهاى بين المللى چيست؟ اساسا نظم جهانى تا چه اندازه ميتواند به حاكميت ملى بها دهد و نقش دولتها را در مقابل نقش سازمانهاى بين المللى حفظ کند؟ آیا اين سازمانهاى بين المللى طلايه نهادهاى پيشنهادى جامعه بهائى ست؟ در ادامه بحث سازمان ها و نهادهاى بين المللى شاهرخ کوهستانی ميزبان دكتر پيمان رئوفى و دكتر كامبيز خادم خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آذر - 11/28...