گفت‌وگو- وحدت در کثرت
بخش: گفتگوها
مدت: 00:29:38
تاریخ: دوشنبه, 16 آذر 1394
2015-12-07
وحدت در کثرت بچه معنا است؟ آیا پدیده ای است نوین؟ چگونه میتوان در کثرت وحدت ایجاد نمود؟ دکتر معین افنانی همراه با میهمان برنامه دکتر فرخ دوستدار، کارشناس علوم سیاسی، به
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 آذر - 12/05...